Bloki montażowe VARIQ® i VARIR®


Bloki montażowe VARIQ® i VARIR® są przeznaczone do montażu elementów innych producentów bez mostków cieplnych w elewacji ocieplanej styropianem (EPS) i wełną skalną. Ponadto nadają się jako podkładki do umiarkowanych obciążeń.

Opis

Bloki montażowe VARIQ® i VARIR® są formowane z pianki EPS o dużej gęstości objętościowej. Raster 20 mm na całym obwodzie umożliwia dokładne cięcie piłą.
W bloki montażowe VARIQ® i VARIR® można wkręcać wkręty do drewna oraz blachowkręty, a także wkręty z gwintem walcowym o dużym skoku (wkręty ramowe).

Wymiary

Rozmiary: 100 x 100 / 160 x 100 mm
160 x 120 / 240 x 160 mm
Powierzchnie użyteczne: 80 x 80 / 140 x 80 mm
140 x 100 / 220 x 140 mm
Długość: 1000 mm
Gęstość objętościowa: 140 kg/m³